Okul Öncesi Eğitim Neden Gereklidir?

home_toy_iconbox1

Zeka

Çocukta zeka gelişimi büyük oranda 7 yaşına kadar tamamlanır ve öğrenme becerisi bu yaşta gelişir.
home_toy_iconbox2

Sağlık

Çocuğun, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olgular bu süreçte gelişir.
home_toy_iconbox3

Kültür

Farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocuklar ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşır. Çocuk özgüven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başlar.
home_toy_iconbox4

Dil

Dilini doğru, yanlışsız ve güzel konuşma özelliğini bu süreçte öğrenir. Toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başlar.

Beceri ve tutumları geliştirme süreci 4-6 yaşları arasında tamamlanır.


Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişimlerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.